Loader

1+1=199 TL İndirim Kodu: Love 1+1=199 TL İndirim Kodu: Love

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Orhan Shevket & Son Ltd. (”Şirket”) olarak, satış ve dağıtımını yaptığımız ürünler ile ilgili tanıtım/reklam/pazarlama amaçlı olarak SMS (kısa mesaj), e-posta, sosyal medya uygulamalarından veya mobil uygulamalardan gönderilecek mesajlar, telefon araması veya diğer yollarla ulaşacağımız tüketicilere (kısaca “Bilgiye Konu Kişi” veya “Tüketiciler”) dair kişisel veriler bakımından, Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”) uyarınca “Kontrolör” olduğumuzu bildiririz. Bu Aydınlatma Metni ile söz konusu Yasa uyarınca, tüketicilerin Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması amaçlanmaktadır.


2. Tüketicilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tüketiciler’e ait kişisel veriler, Tüketiciler tarafından Şirket’e doğrudan veya Şirket’in çözüm ortakları veya tedarikçileri aracılığıyla dolaylı olarak iletilen taleplere ve Tüketiciler’in onaylarına istinaden, (i) Şirket’in satış ve dağıtımını yaptığı ürünler ile ilgili tanıtım/reklam/pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması, (ii) tüketicinin Şirket’in iş ortaklarından (business partner) almak istediği ürünlere dair satış ve pazarlama işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi, (iii) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve (iv) Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla işlenmek de dahil olmak üzere Yasa’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.


3. Tüketicilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler Rıza Metni’nde belirtilmiştir.


4. Tüketicilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Tüketiciler’e ait kişisel veriler, yukarıda madde 2’de belirtilen amaçlar kapsamında, Şirket yetkilileri, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Şirket, Bilgiye Konu Kişi’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Şirket, Bilgiye Konu Kişi’nin Şirket’e ait ve/veya Şirket tarafından işletilen ve/veya kullanılan websiteleri ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere, çevrimiçi ve çevrimdışı tüm platformlarda ve mecralardaki kişisel kullanım deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Bilgiye Konu Kişi’nin veri güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması, Şirket’in hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi amaçları kapsamında dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Tüketiciler’den satış/tanıtım/reklam faaliyetleri sırasında sözlü veya yazılı olarak veya doğrudan elektronik ortamda veya formda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Yasa gereğince ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Tüketicilerin Hakları

Yasa uyarınca veri sahipleri; düzeltme, kullanımdan geçici olarak imtina, bloke etme, iletilmesinden veya silinmeden imtina, işlenmeme veya silinme talepleri ile Şirket’e itirazlarını iletme hakkına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, [email protected] e-posta adresine yazılı olarak iletilebilecektir. Şirket söz konusu talepleri değerlendirerek on beş iş günü içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Orhan Shevket & Son Ltd. (“Şirket”), tüketicilere ilişkin kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”) kapsamında “Kontrolör” olup, işbu Rıza Metni ile söz konusu Yasa uyarınca tüketicilerin Şirket tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

“Kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

  • Ad-Soyad
  • Sabit telefon ve cep telefonu numaraları
  • İkamet adresi
  • E-posta adresi
  • Doğum tarihi

Yasa kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Rıza Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Yasa kapsamında kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için Şirket tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için tüketicilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup, açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Yasa uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermek için lütfen aşağıda yer alan onay bölümüne “Onaylıyorum” yazıp, ad-soyadınızı belirterek imzalayın.